پیشرفتی عظیم درتکنولوژی دوربین های مداربسته

یکی از مخترعان این پتنت، « بابک پرویز» است که در هر دو پروژه دیگر گوگل ( از جمله Google Glass) نیز همکاری داشته است .می‌توان نتیجه گرفت که تکنولوژی لنز های چشمی دوربین دار، نسل بعدی تکنولوژی استفاده شده در ابزارهایی مانند Google Glass می باشد که تلفیقی از تکنولوژی گوشی‌های هوشمند و تکنولوژی ثبت تصویر روی شیشه می باشد